MARI BELAJAR


MATH PART 1


MATH PART  2


MATH PART  3

MATEMATIK ITU DIMANA SAHAJA.


Mari Belajar Matematik Tahun 1

Operasi Melibatkan Pecahan Bercampur

Matematik adalah mudah sekiranya  adik-adik dapat mengikuti langkah-langkah yang betul dalam proses penyelesaian.

Di bawah merupakan langkah-langkah bagi  menambah pecahan bercampur(improper fractions).

Bagaimanakah untuk menambah nombor dibawah?

Ohhh.. ianya satu soalah yang sangat mudah!
Ini adalah contoh mudah. 

 Bagaimana pula jika operasi melibatkan nombor bercampur dikedua-dua bahagian? 
Perkara inilah yang selalu menimbulkan masalah kepada adik-adik.

Contoh:

Langkah penyelesaian:
Tukarkan kedua-dua pecahan kepada pecahan tidak wajar 
(improper fractions)

Perlu ambil perhatian. 
Penambahan pecahan bercampur di atas melibatkan nombor penyebut yang berlainan. 

Samakan penyebut. 
Jangan lupa mendarabkan pengangka sama seperti penyebut.

Selesaikan

Jawapan


Jawapan akhir:
MENUKAR PECAHAN

Apa maksud pecahan wajar & pecahan tak wajar?


Pecahan wajar:
- pecahan yang pengangkanya lebih kecil daripada penyebut
- (pengangka < penyebut) - contoh, 4/7 


Pecahan tak wajar:
- pecahan yang pengangkanya lebih besar daripada atau
  sama dengan penyebut
- (pengangka ≫ penyebut) 
- contoh, 6/5


Cara menukar pecahan tak wajar kepada nombor bulat adalah seperti berikut:


bagaimana hendak mengetahui nombor yang diwakili oleh bahagian berwarna?

antara caranya ialah: 
9 ÷ 3 = 3 


9 mewakili bilangan yang terdapat di dalam gambar rajah, manakala 3 pula mewakili pecahan yang terdapat dalam satu bulatan. 
oleh itu, bahagikan nilai 9 dan 3. 
jumlahnya ialah 3.
jawapan bagi bahagian berwarna ialah 9/3 atau 3.

Nombor bulat boleh juga ditulis dalam bentuk pecahan.

Misalnya, 4 = 4/1 , 7 = 7/1
Cara menukarkan pecahan tidak wajar kepada pecahan bercampur ialah:


1) bahagikan pengangka dengan penyebut
2) hasil bahagi (nombor yang berada di bahagian atas) akan menjadi nombor bulat
3) manakala, baki yang terdapat hasil pembahagian akan ditulis sebagai pengangka
4) penyebut pula diambil dari nombor pembahagi

(untuk lebih memahami, sila rujuk gambar dibawah)


Berikut merupakan langkah-langkah menukarkan pecahan bercampur kepada pecahan tidak wajar. 

1) darabkan nilai penyebut dengan nombor bulat 
(berada di sebelah kiri)
2) kemudian, tambahkan hasil darab tadi dengan pengangka
3) untuk memperolehi jawapan, hasil tadi dijumlahkan dan dibahagikan @ diperkan dengan nilai penyebut

Misalnya: 

PECAHAN TAHUN 3


PENGENALAN KEPADA PECAHAN

Memahami konsep Pecahan


PECAHAN SETARA

Aras 1 
* Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara
Mencari pecahan setara bagi suatu pecahan wajar yang diberi, penyebutnya hingga 100

Aras 2
* Menyatakan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 100 dalam sebutan terendah.

Aras 3

 *Membandingkan dua pecahan wajar yang penyebutnya hingga 100, dengan mencari pecahan setara.

PENAMBAHAN PECAHAN

Aras 1
* Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10.
* Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama, hingga 10.

Aras 2

* Menambah nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.

Aras 3
 *Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan pecahan dalam situasi harian.

PENOLAKAN PECAHAN

Aras 1
* Menolak pecahan wajar daripada pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10.
* Menolak pecahan wajar daripada pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10.

Aras 2
*Menolak pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10 daripada nombor bulat

Aras 3
* Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan pecahan dalam situasi harian.

Cara mudah untuk mengira sifir 9